Как да създадете виртуални мрежи чрез работна станция VMware

Съдържание:

Как да създадете виртуални мрежи чрез работна станция VMware
Как да създадете виртуални мрежи чрез работна станция VMware
Anonim

VMware Workstation е много полезен софтуер, който се използва при разработването и тестването на система, която работи в реална мрежа. Ще ви дам пример, показващ как да създавате сложни виртуални мрежи във VMware Workstation, които могат да се използват за тестване на сървърната система на база данни. В този пример сървър на база данни се свързва чрез защитна стена към външна мрежа. Компютърът на администратора се свързва със сървъра на базата данни чрез втора защитна стена. Виртуалната мрежа ви показва следното:

Ще бъдат създадени четири виртуални машини и редакторът на настройките на виртуалната машина ще се използва за коригиране на настройките за техните виртуални мрежови адаптери. Мостовият адаптер прави виртуалната машина1 работеща в мостови мрежи, така че виртуалната машина може да се свърже с външна мрежа, като използва мрежовия адаптер на хост компютъра. Персонализираният адаптер трябва да бъде добавен при създаването на виртуална машина1, за да се направи виртуална машина1 да се свърже с VMnet2. Този адаптер също трябва да бъде променен, за да бъде добавен Персонализиран адаптер, който прави виртуалната машина2 да направи виртуална машина1 да се свърже с VMnet2. Виртуалната машина3 трябва да има два персонализирани адаптера. Единият от тях е за свързване на VMnet2, а другият за свързване на VMnet3. Виртуалната машина4 се нуждае само от един персонализиран адаптер за свързване на VMnet4. IP адресът на всеки адаптер трябва да бъде настроен правилно, за да може виртуалните мрежи да работят перфектно!

Стъпки

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 1
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 1

Стъпка 1. Отворете Virtual Machine1, като щракнете върху него в левия прозорец, но не го включвайте

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 2
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 2

Стъпка 2. Изберете VM> Settings

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 3
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 3

Стъпка 3. В раздела Хардуер щракнете върху Мрежов адаптер

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 4
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 4

Стъпка 4. Изберете мост като тип мрежа, която да използвате

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 5
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 5

Стъпка 5. Щракнете върху OK

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 6
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 6

Стъпка 6. Изберете VM> Settings

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 7
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 7

Стъпка 7. В раздела Хардуер щракнете върху Добавяне

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 8
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 8

Стъпка 8. Изберете Мрежов адаптер и щракнете върху Напред

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 9
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 9

Стъпка 9. изберете Персонализиран, изберете мрежата VMnet2 за използване от падащото меню

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 10
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 10

Стъпка 10. Щракнете върху Готово

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 11
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 11

Стъпка 11. Отворете Virtual Machine2, като щракнете върху него в левия прозорец, но не го включвайте

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 12
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 12

Стъпка 12. В раздела Хардуер щракнете върху Мрежов адаптер

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 13
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 13

Стъпка 13. В десния прозорец изберете Персонализиран и изберете мрежата VMnet2, която да използвате от падащото меню

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 14
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 14

Стъпка 14. Отворете Virtual Machine3, като щракнете върху нея в левия прозорец, но не я включвайте

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 15
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 15

Стъпка 15. В раздела Хардуер щракнете върху Мрежов адаптер

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 16
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 16

Стъпка 16. В десния прозорец изберете Персонализиран и изберете мрежата VMnet2, която да използвате от падащото меню

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 17
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 17

Стъпка 17. Използвайте редактора за настройки на виртуалната машина, за да добавите втори виртуален мрежов адаптер

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 18
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 18

Стъпка 18. Свържете втория адаптер към Custom (VMnet3)

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 19
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 19

Стъпка 19. Отворете виртуална машина 4, като щракнете върху нея в левия прозорец, но не я включвайте

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 20
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 20

Стъпка 20. Използвайте редактора за настройки на виртуалната машина, за да добавите адаптер за виртуална мрежа

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 21
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 21

Стъпка 21. Свържете адаптера към Custom (VMnet3)

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 22
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 22

Стъпка 22. Изберете Редактиране> Редактор на виртуална мрежа

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 23
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 23

Стъпка 23. В диалоговия прозорец Редактор на виртуална мрежа щракнете върху Добавяне на мрежа

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 24
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 24

Стъпка 24. В диалоговия прозорец Добавяне на виртуална мрежа изберете мрежата VMnet2 за добавяне от падащото меню

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 25
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 25

Стъпка 25. Щракнете върху OK

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 26
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 26

Стъпка 26. Добавете VMnet3

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 27
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 27

Стъпка 27. Щракнете върху Настройка на DHCP, проверете диапазона от IP адреси за VMnet2 и VMnet2 в диалоговия прозорец Настройки на DHCP

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 28
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 28

Стъпка 28. Включете четирите виртуални машини

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 29
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 29

Стъпка 29. Отворете защитната стена във виртуална машина1 и виртуална машина 3, но затворете останалите

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 30
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 30

Стъпка 30. задайте IP адрес за адаптерите във Virtual Machine1, като запазите настройките по подразбиране за мостовия мрежов адаптер и зададете IP адрес за адаптера, свързан към VMnet2 в диапазона, който използвате с VMnet2

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 31
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 31

Стъпка 31. задайте IP адреса за двата адаптера във Virtual Machine2, като зададете IP адрес за свързване на адаптера към VMnet2 в диапазона, който използвате с VMnet2

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 32
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 32

Стъпка 32. задайте IP адрес за адаптера във Virtual Machine3, като зададете IP адрес за свързване на адаптера към VMnet2 в диапазона, който използвате с VMnet2 и IP адрес за адаптера, свързан към VMnet3 в диапазона, който използвате с VMnet3

Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 33
Създайте виртуални мрежи, като използвате VMware Workstation Стъпка 33

Стъпка 33. задайте IP адрес за адаптера във Virtual Machine4, като зададете IP адрес за адаптера, свързан към VMnet3 в диапазона, който използвате с VMnet3

Видео - Използвайки тази услуга, може да се сподели част от информацията с YouTube

Съвети

  • ipconfig /всички
  • Определете мрежовите адреси, използвани за VMnet2 и VMnet3: отворете командния ред и изпълнете следната команда:

Популярни по теми